Disclaimer

Disclaimer

Informatie en functioneren

VeiligheidNL en Nevobo streven naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via deze app en website aanbieden, zodat deze correct en volledig is. Desondanks kunnen de makers geen garantie geven voor het geheel, tijdig, volledig of juist overbrengen van elektronische informatie. Makers kunnen ook niet garanderen dat de app en website zonder enige onjuistheden functioneert.

Wijzigingen

Mocht u dergelijke onjuistheden tegenkomen, dan stellen wij het zeer op prijs indien u dit aan ons doorgeeft via info@veiligheid.nl. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. VeiligheidNL en Nevobo behouden zich het recht voor om alle informatie in deze app en website, op ieder moment en zonder verdere aankondiging, te wijzigen of te verwijderen.

Verantwoordelijkheid gebruiker

U bent als gebruiker zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen tegen (mogelijke) schade die het gebruik van deze app of website met zich meebrengt of mee kan brengen.

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze app en website zullen VeiligheidNL en Nevobo met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

Vanuit VolleyVeilig kunnen mails m.b.t. het programma VolleyVeilig naar het e-mail adres waarmee u heeft geregistreerd gestuurd worden.

Aansprakelijkheid

VeiligheidNL en Nevobo aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan zoals winstderving. VeiligheidNL en Nevobo aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites en apps die niet door hen worden onderhouden en waar naar wordt verwezen of die verwijzen naar sites en apps van VeiligheidNL en Nevobo.

Auteursrechten

De auteursrechten van de digitale content komen toe aan VeiligheidNL en Nevobo.

Toepasselijk recht

De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd in een geschil tussen VeiligheidNL en de gebruiker van deze app. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.