Over Volley Veilig

Hoe werkt het?

Met VolleyVeilig dagen we jou en je spelers uit om altijd een goede en gevarieerde warming-up te doen. Maak eerst een account aan. Daarna kan je een team aanmaken,je team uitnodigen en samen het warming-up-programma volgen!

teams Teams

Ga naar Teams om je team te selecteren of een nieuw team aan te maken. Kies vervolgens je team uit de lijst om het trainingsschema van deze week te bekijken, teamleden uit te nodigen of teaminstellingen te wijzigen.

trainingsschema Trainingsschema

Ga naar Trainingsschema en kies je team. Doe de oefeningen met je team en versterk zo je spieren. De oefeningen verschillen per week!

 Fysiotherapeuten

Onder fysiotherapeuten staat waar je terecht kan mocht je onverhoopt toch een blessure hebben opgelopen.

 Wat te doen bij blessures?

Hier vind je meer informatie over het behandelen van blessures.

 

VolleyVeilig is een initiatief van VeiligheidNL en Nevobo/
Copyright 2017 VeiligheidNL. 
Alle rechten voorbehouden. 

Disclaimer

Informatie en functioneren

VeiligheidNL en Nevobo streven naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via deze app aanbieden, zodat deze correct en volledig is. Desondanks kunnen de makers geen garantie geven voor het geheel, tijdig, volledig of juist overbrengen van elektronische informatie. Makers kunnen ook niet garanderen dat de app zonder enige onjuistheden functioneert.

Wijzigingen

Mocht u dergelijke onjuistheden tegenkomen, dan stellen wij het zeer op prijs indien u dit aan ons doorgeeft via info@veiligheid.nl. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. VeiligheidNL en Nevobo behouden zich het recht voor om alle informatie in deze app, op ieder moment en zonder verdere aankondiging, te wijzigen of te verwijderen.

Verantwoordelijkheid gebruiker

U bent als gebruiker zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen tegen (mogelijke) schade die het gebruik van deze app met zich meebrengt of mee kan brengen.

Aansprakelijkheid

VeiligheidNL en Nevobo aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan zoals winstderving. VeiligheidNL en Nevobo aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites en apps die niet door hen worden onderhouden en waar naar wordt verwezen of die verwijzen naar sites en apps van VeiligheidNL en Nevobo.

Auteursrechten

De auteursrechten van de digitale content komen toe aan VeiligheidNL en Nevobo.

Toepasselijk recht

De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd in een geschil tussen VeiligheidNL en de gebruiker van deze app. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.