Partners

VeiligheidNL 

VeiligheidNL vindt dat iedereen het verdient om volop van het leven te kunnen genieten, zonder onnodige beperkingen. Vol vertrouwen, vitaal en vrij. Daarom zetten we ons al meer dan 30 jaar in om onze woon-, werk- en leefomgeving veiliger te maken. En om mensen meer grip te geven op hun eigen veiligheid. Dat is goed voor persoonlijk geluk én voor onze economie. Want minder ongelukken betekent minder persoonlijk leed, minder medische en verzuimkosten en meer levenskwaliteit.

Om Nederland veiliger te maken, bundelen we de krachten met verschillende partners. Zo werken we veel samen met experts, overheid,  zorgverleners, bedrijven, brancheverenigingen en politie. We vergaren informatie, analyseren veiligheidsproblemen en komen met een effectieve praktische aanpak en met verrassende acties: campagnes en programma’s die klinkende resultaten boeken.

Veiligheid.nl

www.veiligheid.nl

 

Nevobo 

De Nederlandse Volleybalbond (Nevobo) is dé overkoepelende organisatie voor volleyballers, beach- en zitvolleyballers. De Nevobo wil zoveel mogelijk mensen laten genieten van het volleybal en is de autoriteit en bindende factor op het gebied van volleybal in al haar facetten. De Nevobo voert ook beleid dat gericht is op het bevorderen van een gezonde manier van volleyballen, op het voorkomen van blessures en op het bijdragen aan een goede behandeling van blessures. Dit gebeurt in samenwerking met gespecialiseerde organisaties, bijvoorbeeld in landelijke campagnes, maar ook vanuit eigen sportmedisch beleid. De Nevobo heeft een Medische Commissie die het bestuur adviseert inzake het te voeren sportmedisch beleid. Om bovengenoemde doelstellingen te bereiken ontwikkelt de Nevobo diverse activiteiten, vooral op gebied van voorlichting en deskundigheidsbevordering.

Nevobo

www.nevobo.nl

 

Dotcomsport

Dotcomsport is een softwareleverancier die producten en diensten aanbiedt en ontwikkelt voor de sportmarkt. 
Zo hebben zij een volledig webbased spelervolgsysteem Dotcomclub voor o.a. de voetbal, volleybal en hockeymarkt. 
Daarnaast leveren zij het talentvolgsysteem Dotcombond welke beschikbaar is voor alle sporten

De Pay-off is de essentie van de onderneming. Dotcomsport streeft ernaar om enkel software te ontwikkelen welke ook daadwerkelijk wordt gebruikt binnen de sport. Gebruikers mogen dan ook meedenken in de verdere ontwikkeling van haar volgsystemen. Samen met de sport komen zij zo tot een uniek en gebruiksvriendelijk product; Software in beweging!

Waar kunt u bij Dotcomsport voor terecht?
- Standaard applicaties Spelervolgsysteem Dotcomclub en Talentvolgsysteem Dotocmbond
- Nieuwe projecten (maatwerk) en samenwerkingen voor de sportmarkt (o.a. Apps)
- Scholing op maat voor onze softwareproducten
- Advies/Consultancy op projectbasis

Dotcomsport

www.dotcomsport.nl